Om Jelsvoldsted.

Jels Voldsted tilhører Skov - og Naturstyrelsen.Det blev i 2006 forpagtet af Troldkærskolen ved Jels. Skov - og Naturstyrelsen står for udvendig vedligeholdelse, Troldkærskolen står for driften. Skoler og andre grupper tilbydes naturformidlingen.

Troldkærskolen arbejder med særligt tilrettelagt undervisning ( STU ) og forrevalidering for unge med særlige behov. Afklaring af de unges arbejdsevne sker gennem forløb på 6 forskellige værksteder, herunder skolens træindustri "Fabrikken" i Rødding og traktørstedet Jels Voldsted. Disse forløb følges op med afklaring / uddannelse gennem praktikforløb på virksomheder.

De unge bor i den første tid på skolen under kollegieagtige forhold. De unge søges styrket i at klare hverdagslivets færdigheder. Efter tiden på skolen flyttes De i udslusningsbolig - ved afslutning af opholdet på Troldkærskolen bor den unge i egen bolig,evnt. med forskellige former for vejledning.

Historie om Jels Voldsted.

Egentlig historiske kendsgerninger om Jels Voldsted er ret sparsomme. Det anses dog for sandsynlig, at det har været en vikingeborg af anseelig dimension.

Hærvejen har haft spor lige ved sydenden af nedersø, så borgen har haft en god strategisk beliggenhed, idet man herfra kunne kontrollerer færdslen på ruten gennem Faris skoven. Borgen er antagelig ødelagt ved brand i 1400 tallet.

Tidligere fandtes både over- og underjordiske ruiner af bygningsværk. Læssevis af munkesten siges at være brugt til opførelse af omegnens gårde og huse.

I dag ses en halvkredsformet vold, som formentlig har været forsvarsværk mod landsiden. Ved søbredden findes rester af kraftige pæle, som antages at være forsvarsværk mod søsiden.

Jels Voldsted blev bygget i 1920, og er gennem tiden om- og tilbygget. Jels Voldsted var en årrække efter 1920 og igen efter 1945 rammen om store folkelige møder.

Jels Voldsted blev overtaget af statsskovvæsnet i 1990.

Der findes meget mere om Jels Voldsted på Haderslev museum.


Seneste nytSyng med aften, familiedag med koncert og kreativt adventsmarked
I efteråret kan der opleves tre spændende og forskelligartede arrangementer i og omkring caféen på Jels Voldsted.

Fortælling på Heksebroen og koncert med det internationalt anerkendte folkband "Phønix" på Jels Voldsted
Folkbandet Phønix spiller musik for hele familien fra forskellige tidsaldre, og skaber overgange mellem det historiske og det...Se flere nyheder?
Tilmeld dig nyhedsmailen
Jels Voldsted | Koldingvej 2, Jels | 6630 Rødding | Tlf. 75 58 55 11 | E-mail: troldkaer@jelsvoldsted.dk