Jels Voldsted tilhører Naturstyrelsen og er siden 2006 blevet forpagtet af Troldkærskolen. Caféen og de øvrige bygninger danner ramme for et arbejds- og uddannelsessted for en gruppe elever i særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Eleverne har deres daglige gang på Voldstedet, hvor de varetager arrbejdsopgaver i caféen, til selskaber og øvrige arrangementer. I gennem arbejdet opøver eleverne faglige, personlige og sociale kompetencer.

Historie

Egentlig historiske kendsgerninger om Jels Voldsted er ret sparsomme. Det anses dog for sandsynlig, at det har været et Jarlesæde af anseelig dimension. Nogle antyder at man ikke kan udelukke eksistensen af en vikingeborg.

Hærvejen har haft spor lige ved sydenden af Jels Nedersø, så borgen kunne have haft en god strategisk beliggenhed, idet man herfra kunne kontrollere færdslen på ruten gennem Faris skoven. Borgen er antagelig ødelagt ved brand i 1400 tallet.

Tidligere fandtes både over- og underjordiske ruiner af bygningsværk. Læssevis af munkesten siges at være brugt til opførelse af omegnens gårde og huse.

I dag ses en halvkredsformet vold, som formentlig har været forsvarsværk mod landsiden. Ved søbredden findes rester af kraftige pæle, som antages at være forsvarsværk mod søsiden.

Jels Voldsted blev bygget i 1920, og er gennem tiden ombygget og tilbygget. Jels Voldsted var en årrække efter 1920 og igen efter 1945 rammen om store folkelige møder.

Jels Voldsted blev overtaget af statsskovvæsnet i 1990.

Der findes meget mere om Jels Voldsted på Haderslev museum.